13 กรกฎาคม 2024

แผนผังอาคาร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร