21 กรกฎาคม 2024

ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ/อัตลักษณ์

ศาลาทรงไทย หมายถึง ที่สถิตของดวงวิญญาณเทพเจ้า ประจำถิ่นที่ปกปักรักษาชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ดวงเทียน หมายถึง เครื่องมือส่องสว่างเพื่อนำทาง ความรู้ ความดี และความสงบสุข
กลีบบัว หมายถึง เป็นเครื่องสักการบูชาดวงวิญญาณของ เจ้าปู่•บุญจันทร์เพื่อประทานพรแด่ปวงชนชาวพยัคฆภูมิพิสัย ให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไป

อักษรย่อภาษาไทย “พ.ว.”

อักษรย่อภาษาอังกฤษ “pw”

คำขวัญโรงเรียน “รักเรียนรู้ รักความดี รักสามัคคี รักเพื่อนมนุษย์”

อัตลักษณ์โรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเขวาคำ หมายถึง ต้นไม้ที่เป็นมงคลคู่กับศาลาเจ้าปู่บุญจันทร์มาตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน “เหลือง – ดำ”
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความสว่างไสว แสดงจิตใจอันบริสุทธิ์
สีดำ หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญ แข็งแรง อดทน