21 กันยายน 2023

ที่ตั้งโรงเรียน

  • ที่ตั้ง : 330 ม.16 ถนนสุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-791427
  • โทรสาร : 043-790360
  • อีเมล : payakwit@payak.ac.th
  • เว็บไซต์ : www.payak.ac.th