21 กันยายน 2023

ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ/อัตลักษณ์

คำขวัญโรงเรียน

“รักเรียนรู้ รักความดี รักสามัคคี รักเพื่อนมนุษย์”

อัตลักษณ์โรงเรียน

“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”