หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
      

 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) ให้มารายงานตัวในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ >>>  (หน้าที่ 2) เพิ่มเติม
: payakcomputer payakcomputer
: 2560-04-04