หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ แข่งขันวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test2018 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561  
      

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ แข่งขันวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์  PW Science Test2018 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

    www.Stats.in.th ระดับประถมศึกษา
    Thailand Web Stat  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
    www.Stats.in.th ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
    Thailand Web Stat  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
    www.Stats.in.th  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
    Thailand Web Stat  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
    www.Stats.in.th  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

          วันที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  สอบเวลา 09.00-11.00 น.
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบเวลา 09.00-11.00 น.
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบเวลา 12.30-14.30 น.
: payakcomputer payakcomputer
: 2561-01-13