หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
      

ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
 >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษา)
 >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์): payakcomputer payakcomputer
: 2561-04-03