หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561  
      

 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ดังบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
 

>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษา) 

>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์): payakcomputer payakcomputer
: 2561-03-30