หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศผลการทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2018 ประจำปี 2561  
      

 ประกาศผลการทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2018 ประจำปี 2561

www.Stats.in.th ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
www.Stats.in.th ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
www.Stats.in.th ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
www.Stats.in.th ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
www.Stats.in.th ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
www.Stats.in.th ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
www.Stats.in.th ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

       ให้นักเรียนที่สอบได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย  มารับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริเวรหน้าเสาธงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โดยสามารถยืนยันการเข้ารับรางวัล หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายมังกร ถามูลเลศ หมายเลขโทรศัพท์ 098-1042862, นางลมโชย  หารศรีภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 085-7550837 และนางศรีไพร  อุ่นใจ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9179151 หรือ ID Line:Seeprai2017
: payakcomputer payakcomputer
: 2561-01-29