หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านวิชาการ สร้างสรรค์ศักยภาพผู้เรียน มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
พิธีมอบประกาศนียบัตร&ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมเดินรณรงค์ประสัมพันธ์การจัดงาน ๑๒๔ ปี เมืองพยัคฆภูมิพิสัย
รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) สหวิทยาเขต 5 (สารคามใต้) โดยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย