.

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
สิ่งใดที่นักเรียนต้องการให้โรงเรียนเพิ่มเติมให้ ?
ติวเข้มสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
โซนสำหรับพื้นที่อินเตอร์สำหรับค้นข้อมูล
จัดพื้นที่สำหรับนักเรียนนั่งพักผ่อนเวลาว่าง
จัดการโรงอาหารให้เพียงพอสำหรับนักเรียน
  หน้าหลัก    ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ
 


นางอินทิรา ศรีสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางเพ็ญนภา ภูมิเขตร์
ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระๆ


นายประพันธ์ุ ธรรมวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเปรมฤดี บัตรศิริมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเกษวลี กองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปพิชญืสินี ลุยตัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฐยา เสนาโนฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิภารัตน์ ปาธิสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุกัญญา วชิรปัญญาวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรันย์ภัทร ศรีปะโค
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาวดี นามหล้า
ครูชำนาญการ


นางสุรีพร สองสี
ครูชำนาญการ


นางพิมพาภร สุวรรณมูล
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐชยา สืบสอน
ครู คศ.1


นางธิดารัตน์ คำเพชร
ครู คศ.1


นางสาวยลดา กระแสโสม
ครู คศ.1


นางสาวศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย
ครู คศ.1


นางสาววิราพร จำปารัตน์
ครู คศ.1


นางสาวนุชลี โคตรภักดี
ครูผู้ช่วย


mr.Tranquilino Gaco. Espiritu Jr.
ครูจ้างชาวต่างชาติ


Mr.Alfie Herdelez Crusis
ครูจ้างชาวต่างชาติ


Miss Li Jiayan
ครูอาสาสมัครชาวจีน
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 50.19.34.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,740
 

 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
330 ม.16 ถนนสุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
Tel : 043-791427  Fax : 043-790360
Email : krupong201@gmail.com