.

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 


นายธนบดี สีขาวอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางนาฏศิลป์ จันจ่าย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาพร จันทร์แรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาพร ชาบุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปัญญา วันชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรุณรันตน์ ทรงมีสิงหสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพียร ประจันศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจันทิรา พูนศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอาทิตย์ นาสิงห์ขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิยันต์ ถาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิมาดา มงคลพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉวีวรรณ อันทริน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภัสนันท์ เที่ยงโยธา
ครูชำนาญการ


นายธีรนันท์ สุวรรณมูล
ครูชำนาญการ


นางอัญชลี โมฆรัตน์
ครูชำนาญการ


นางยุพยงค์ สุรักษา
ครู คศ.1


นางกัญจน์นมล เรืองวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววราพร รินทะสมบัติ
ครู คศ.1


นายวุฒิพงษ์ อรุณโน
ครูผู้ช่วย


นายอัษรินทร์ ศรีวิชัย
ครูผู้ช่วย


math
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.110.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 831,556
 

 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
330 ม.16 ถนนสุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
Tel : 043-791427  Fax : 043-790360
Email : krupong201@gmail.com