.

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
สิ่งใดที่นักเรียนต้องการให้โรงเรียนเพิ่มเติมให้ ?
ติวเข้มสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
โซนสำหรับพื้นที่อินเตอร์สำหรับค้นข้อมูล
จัดพื้นที่สำหรับนักเรียนนั่งพักผ่อนเวลาว่าง
จัดการโรงอาหารให้เพียงพอสำหรับนักเรียน
  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 


นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายปัญญา วันชานางนาฏศิลป์ จันจ่ายนางนภาพร จันทร์แรมนางเพียร ประจันศรีนางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุลนางจันทิรา พูนศิรินางสุภาพร ชาบุญมีนายอาทิตย์ นางสิงห์ขันธ์นายธนบดี สีขาวอ่อนนายนิยันต์ ถาแสงนางสาวฉวีวรรณ อันทรินนางวิมาดา มงคลพิศนายธีรนันท์ สุวรรณมูลนางนภัส เที่ยงโยธานางสาวยุพยงค์ สุรักษา

 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มกราคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.234.0.2
คุณเข้าชมลำดับที่ 802,697
 

 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
330 ม.16 ถนนสุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
Tel : 043-791427  Fax : 043-790360
Email : krupong201@gmail.com