หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2557 
      การสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557
ผลิตภัณฑ์ขมิ้นไทย 
      โครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ขมิ้นไทยก้าวไกลสู่สากล ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง  พ.ศ.  2535  ดังนี้         1.  โลชั่นทาผิ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารทุกคน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รวมข่าวรับตรง-โควตาปี 2557 
       

โควตา 57 Archive 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีถวายพานพุ่ม วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2557-2558 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
รับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19 สิงหาคม 2557

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5Es ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นางสุภาวดี มาหา)


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ