หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 
     
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.๔
ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
       ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีถวายพานพุ่ม วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2557-2558 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5Es ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นางสุภาวดี มาหา)

 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง ASEAN Community กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดย รสกร ศรีเตชะ


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ