หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
       โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารต้องการรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และครูต่างชาติ สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ข่าวสาระน่ารู้
 
รวมข่าวรับตรง-โควตาปี 2557 
       

โควตา 57 Archive 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
รับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19 สิงหาคม 2557
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
กิจกรรมลดใช้พลังงาน พลังคิดสะกิดโลก โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5Es ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นางสุภาวดี มาหา)


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ