หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถและพนักงานทำความสะอาด 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จัดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด 
       กำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รับสมัครครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
      รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา และครูต่างชาติสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและพนักงานทำความสะอาด 
      ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีถวายพานพุ่ม วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2557-2558 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5Es ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นางสุภาวดี มาหา)

 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง ASEAN Community กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดย รสกร ศรีเตชะ


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ