หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
รวมข่าวรับตรง-โควตาปี 2557 
       

โควตา 57 Archive 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
รับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19 สิงหาคม 2557
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
กิจกรรมลดใช้พลังงาน พลังคิดสะกิดโลก โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

โครงการห้องเรียนพิเศษ
 

 

     รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

     รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11


หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ